Onze diensten

WIJKVERPLEGING


VERPLEGING EN VERZORGING AAN HUIS

De wijkverpleegkundige stelt indicaties als het gaat om zaken die vallen binnen de Zorgverzekeringswet (ZvW) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie voor de Wet langdurige zorg (WLZ) en dan met name de zorgzwaartepakketten. De wijkverpleegkundige en het CIZ bepalen hoeveel uren en welke zorg u precies krijgt.

Thuiszorg en/of begeleiding

Tijdens het intakegesprek kunt u, samen met onze wijkverpleegkundige, bespreken welke thuiszorg en/of begeleiding u wenst. Vervolgens zal er gekeken worden naar een eventuele indicatiestelling en zal geholpen worden deze voor, en met u te organiseren.

Uw persoonlijke wensen

Na indicatiestelling, waarin de te ontvangen zorg en begeleiding uitgebreid staan omschreven, wordt samen met u een planning gemaakt voor de contactmomenten. Deze worden vanzelfsprekend zoveel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke wensen en hulpvraag. Zo houdt u altijd zelf de regie in handen.

Ervaren en gekwalificeerd

Alle zorgverleners van Kim’s hart voor de Zorg zijn gekwalificeerd, flexibel inzetbaar en ervaren. U krijgt een vast aanspreekpunt met wie u uw wensen kunt bespreken. Wij streven ernaar maximaal drie vaste zorgverleners per cliënt in te zetten.

  • Verdere taken van de (wijk)verpleegkundige:
  • Begeleiding en toediening (gespecialiseerd) medicijngebruik
  • Zorg met beademingsapparatuur, infuus en/of sondevoeding
  • Geven van (gecompliceerde) wondbehandeling, voorkomen van wonden
  • Advisering van aanschaf van hulpmiddelen
  • Coördineren van complexe zorg
  • Katheter- stomazorg
  • Toedienen van zuurstof
  • Beademing
  • Toedienen van injecties

Kwaliteit

Kim's hart voor de Zorg aangesloten bij POINT, KIWA Keurmerk, CBKZ en Thuiszorgplanner.

Recente berichten

Copyright (C) 2021 - Kim's Hart Voor De Zorg

Wij zoeken personeel ♥

Misschien zijn wij wel op zoek naar jou? Ben, of ken jij een verzorgende IG of verpleegkundige? Kijk dan snel op onze vacaturepagina of onze vacature aansluit op jouw wensen.