Kwaliteit

WAAR WE VOOR STAAN

WIJ STAAN VOOR KWALITEIT

Bij Kim’s hart voor de Zorg vinden wij kwaliteit heel belangrijk. Wij hebben de verantwoordelijkheid over het welbevinden van onze cliënten. Het is daarom belangrijk dat wij de diensten die wij aanbieden op de juiste wijze uitvoeren. Om dit te laten toetsen hebben wij uiteraard meerdere mensen om ons heen die toezicht houden op ons handelen. Dit orgaan zal wanneer dit mogelijk is officieel een benoeming krijgen als raad van bestuur.

Wij hebben op dit moment onder andere een KIWA keurmerk en een klachten en geschillencommissie. Vanaf 8 januari 2020 zullen wij ook een samenwerking hebben met POINT. Via POINT kunnen wij gemakkelijker en veiliger communiceren met andere zorgverleners. Hierbij kunt u denken aan aangesloten ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten.

Punt Overdracht, Informatie, Naslag en Transfers

POINT

Vanaf 8 januari 2020 is Kim’s hart voor de Zorg aangesloten bij POINT.

POINT staat voor Punt Overdracht, Informatie, Naslag en Transfers. Het digitale samenwerkingsplatform biedt betrouwbare ondersteuning voor alle transfers en zorgoverdrachten tussen zorginstellingen. Hiermee zorgt POINT al sinds 2007 dat de juiste patiënt en de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste tijdstip samenkomen. Het transferdossier bouwt zichzelf op aan de hand van fasen die u als zorgprofessionals met elkaar doorloopt. Daarbij informeert POINT ook alle betrokken professionals rondom de patiënt. Dit alles op een veilige, transparante, efficiënte, kwalitatieve en vooral patiëntvriendelijke manier.

Lees hier meer over POINT.Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg

CBKZ

De medewerkers van Kim’s hart voor de Zorg zetten zich allen in om de beste zorg te verlenen. Wij betreuren het dan ook als iemand niet tevreden is over onze dienstverlening. Cliënten die niet tevreden zijn over de dienstverlening, hebben op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) het recht hierover een klacht in te dienen. Kim’s hart voor de Zorg wil leren van klachten en incidenten in de zorgverlening om zo haar zorgverlening te kunnen verbeteren.

We willen goede zorg bieden die aansluit op de behoeften van onze cliënten. Bij het verlenen van goede zorg past zeker ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over ons behandelaanbod.

We stimuleren een open klimaat voor het bespreken en behandelen van klachten, met inachtneming van de privacy van zowel klager als aangeklaagde. Iedere klacht zien we als een signaal en krijgt serieus aandacht. Hoe eerder een klacht verholpen kan worden, des te groter de kans om de relatie met onze cliënt te behouden of ter herstellen. Deze klachtenregeling beschrijft de procedure rond het ontvangen, verwerken, herstellen, behandelen en leren van klachten. Met deze procedure willen we waarborgen dat klachten van onze cliënten op uniforme wijze worden behandeld.

Uiteraard hopen wij dat het nooit zover komt dat u gebruik moet maken van de klachtenregeling. Wel hebben wij dit ondergebracht bij het CBKZ omdat wij het belangrijk vinden dat u gebruik kunt maken van uw rechten.

Lees hier meer over CBKZ.Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg

GESCHILLENCOMISSIE ZORG

De Geschillencommissie Zorg biedt een stelsel van erkende geschillencommissies in de zorg. Zij richten in samenwerking met grote brancheorganisaties geschillencommissies in voor ziekenhuizen, psychologen, complementaire en alternatieve artsen, ambulancezorg, wijkverpleging en nog veel meer. Wij hebben ons aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg in het verlengde van de klachtenregeling.

Lees hier meer over Geschillencommissie Zorg.Efficiëntie in zorgplannen

THUISZORGPLANNER

Kim’s hart voor de Zorg is aangesloten bij de Thuiszorgplanner. Hierin houden wij digitale cliëntendossiers bij en rapporteren wij over de zorg die wij leveren. Het is voor de cliënten of voor de eerste contactpersonen daarvan mogelijk via het cliëntenportaal mee te lezen in de rapportages. Dit kon vroeger uiteraard vanuit de fysieke cliëntenmap. Nu het digitaal is is het makkelijker om in te werken en het is veiliger. Uiteraard maken wij, zoals u aan de naam van het programma kunt zien, ook de planning in de Thuiszorgplanner.

Lees hier meer Thuiszorgplanner.


Schrijf u hieronder in
en ontvang automatisch onze nieuwsbrief in uw mailbox.

Copyright (C) 2024 - Kim's Hart Voor De Zorg KvK: 77032802

Wij zoeken collega’s ♥

Misschien ben jij ook wel opzoek naar ons!?

Kijk snel op onze vacaturepagina
of er een vacature aansluit op jouw wensen.

error: Content is beschermd!